Cách thêm liên kết vào Facebook

Đặt liên kết Soc•Link.com của bạn vào hồ sơ Facebook của bạn

1. Sao chép hồ sơ liên kết của bạn tại đây (Cài đặt -> Chia sẻ)

Cách thêm liên kết vào Facebook

2. Mở ứng dụng Facebook (đăng nhập vào Facebook của bạn)

3. Điều hướng đến trang hồ sơ của bạn bằng cách nhấn vào hình ảnh hồ sơ của bạn.

4. Nhấn vào “Chỉnh sửa hồ sơ”

5. Cuộn xuống nhấn vào “Chỉnh sửa thông tin Giới thiệu của bạn”

6. Tìm thông tin liên hệ và nhấn vào "Chỉnh sửa"

7. Cuộn xuống Chạm vào “Thêm trang web”, Dán liên kết Soc•Link.com của bạn vào trường trang web. Điều quan trọng là phải dán nó vào nơi có nội dung “Trang web”. Điều này đảm bảo liên kết của bạn sẽ có thể nhấp được trong hồ sơ Facebook của bạn.

8. Nhấn vào “Lưu” Tất cả đã hoàn tất! liên kết Soc•Link.com của bạn hiện đã ở trên Facebook của bạn!